Hvad hvis...

Tjek at vandet er over 15 grader

Ved temperaturer under 15 grader vil cellen stadig producerer klor men falde i effekt.

Er der ACO i poolvandet?

ACO Stabiliserer og beskytter klor mod solens UV stråler.

Mål salt indhold i pool vand (se video)

Tjek alarmer

AL3: Max. doseringstid er opnået for Syre dosering.

Tjek PH målingen, Kalibreringen og tjek om Syrebeholderen er tom.

Tryk ”returpil” for at nulstille alarmen.

 

F1: Flowfejl. For lidt vandflow i anlæg.

 

Klorproduktionen når ikke det ønskede Setpunkt. Evt. årsager:

– For lidt salt I vandet

– Cellen kalket til

– Cellen er defekt (tjek Timetælleren)

– Vandtemperatur for lav

Tjek cell timer (se video)

Tjek indstilling for produktion (se video)

Tjek om lys state er on (se video)

Tjek om cover er on/off (se video)

Tjek service settings electrolysismode (se video)

Tjek boost er off

Indstil jam tid (AL4) (se video)

Indstil max. produktionstid (AL4) (se video)

Tjek pumpeudgang - Kører den? (se video)

Tjek cell timer (se video)

Tjek cell for kalk (se video)

Rengør celle i en beholder med afkalkningsmiddel.  (evt. Saltsyre opløsning)

Lad stå indtil kalken er væk.

Brug ikke værktøj der kan ridse cellen!

Er KLX anlægget og vandet jordet?

Tag redox sensoren op og lad den måle redox værdien i et glas fyldt med poolvand. (isoleret fra pool anlægget)

Sensoren skal måle ca. det samme som når den sidder i poolanlægget.  Hvis ikke, er der tegn på krybestrøm i poolanlægget.  Tjek alle komponenter der har forbindelse med poolanlægget er jordet korrekt.

Vi anbefaler at tilkøbe Jordings enhed 39-297018 for at jorde vandet og undgå problemer med krybestrøm

Opsætning af Wi-fi (se video)

Indstil max. doseringstid til pH (AL3) (se video)

Kræver en temperatur sensor (se video)